PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ

UZAKTAN KAYIT SÜRECİ
12 Nisan 2020

Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 için tüm dünyada pandemi ilan etmesinden bu yana iki aydan uzun bir süre geçti. Okul Kriz Yönetim Ekibi ve İş Sağlığı ve Kurulu 2020 Ocak ayından itibaren süreci yakından izledi. Pandemi ilanından önce okulumuzun risk analizi ve eylem planı “Bulaşıcı Hastalıkları Önleme” başlığı altında güncellendi. Risk analizi ve eylem planı pandemi döneminde de okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde güncellendi.

COVID-19 hastalığının dünya için pandemi olma özelliğini sürdürdüğü bu günlerde, normalleşme süreci kapsamında koruyucu önlemler kararlı bir şekilde sürdürülmelidir.

PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ DÖKÜMANINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ekteki doküman okulumuzdaki güvenli ortamı yeni koşullar altında sürdürmek amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet olarak içermektedir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda dokümanımız sürekli güncellenerek sizleri bilgilendireceğiz.

Atatürk

Ansolon