TAM EĞİTİM BURSU SINAVI

TED ISPARTA KOLEJİNDE İLK ANİME SERGİSİ
13 Ocak 2022
TED Okulları ilk üçte yer alan en itibarlı kurumlardan biri oldu
2 Şubat 2022
TED ISPARTA KOLEJİNDE İLK ANİME SERGİSİ
13 Ocak 2022
TED Okulları ilk üçte yer alan en itibarlı kurumlardan biri oldu
2 Şubat 2022

TED TAM EĞİTİM BURSU ŞARTNAMESİ
SINAVI DÜZENLEYEN KURUM: TED ISPARTA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU / LİSESİ
SINAVIN KONUSU: Bursluluk sınavı
SINAVIN AMACI: TED tarafından başarılı ve maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin belirlenmesi
TÜRÜ: Sınav
HEDEF KİTLE: Ülke genelindeki maddi durumu yetersiz 4, 5 ve 8.sınıf öğrencileri

SINAV TAKVİMİ

Başvurular 10 Aralık 2021 Cuma günü başlayacaktır.
Sınav başvuruları 28.01.2022 tarihinde sona erecek olup, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
Sınav 19.02.2022 tarihlinde saat 10.00’da tek oturum halinde düzenlenecektir.

KATILIM ŞARTLARI
Başvuracak öğrencilerin;
•T.C. vatandaşı olması,
•2021-2022 öğretim yılında 4,5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
•Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” not ortalamasının en az 85 olması,
•Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması. (Ailenin aylık toplam geliri en fazla 6000 TL olabilir.)
•TED Okullarından herhangi birinde öğrenci olmaması istenmektedir.
Katılmak isteyen öğrenciler http://connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvuru yapabilirler.
Ülke genelinde yer alan resmi/özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin tamamı başvurabilir. Bu okullar dilediği kadar öğrenciyi sınavımıza yönlendirebilir.
28 Ocak 2022 tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecektir.

BURSUN KAPSAMI/MİKTARI
Bursun kapsamı eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının karşılanmasıdır.

BURSUN SÜRESİ
Lise öğrenimlerinin sonuna kadar

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI
Azami 5 öğrenci

BURSUN KESİLECEĞİ DURUMLAR
•Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi ve benzerlerinden burs alması
•Öğrencinin sınıf tekrarı yapması
•Öğrencinin yılsonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması
•Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve altında not bulunması,
•Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması•Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10(on)gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi
•Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması
•Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mücbir mazeret göstermeksizin katılmaması halinde burs kesilir.
•Öğrencinin burs almaktan ya da kendisine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi
•Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta devam etmemesi
•Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler
•Öğrenci ve/veya Veli/Vasi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde burs kesilir.

Detaylı bilgi için: https://www.ted.org.tr/burslar/

Tam Eğitim Bursu Sınavı Başvurusu için lütfen tıklayınız.

@turk_egitim_dernegi #tedeğitimbursu #tedgelecegehazirlar


Ansolon