Çocukların ilkokul dönemindeki doğal öğrenme yetenekleri, merak dürtüleri ve araştırma istekleri onlara yeni bilgi kazanımında büyük bir avantaj sağlarken, bize ise ilham oluyor. Onların hayata karşı hayranlıkları, bitmek bilmeyen keşfetme arzuları, yeni bir şey öğrendiklerinde gözlerinde parlayan o ışık bizi her gün daha da heyecanlandırıyor. Çocuklar onlara sunulan en iyi fiziki ortamda; alanında uzman öğretmen ve pedagoglarımızın açtığı kucakla; görerek, dokunarak, hissederek, uygulayarak, beceri ve yeteneklerini keşfederek geleceklerine severek, sevilerek, mutlu olmayı seçerek, özgür ve özgünlükleriyle hazırlanırlar.

Önceliğini çocuklar yapan ve onlara gelecekleri için unutulmaz deneyimler ve farkındalıklar bırakmayı, mutlu ve yetkinliklerinin bilincinde bireyler olmalarını hayal eden bir eğitim kurumu olarak, TED’e özgü, farklılaştırılmış ve beceriler kazandıran bir eğitim programı uyguluyoruz. Çünkü her çocuğun bireysel özelliklerini; kendisine özgü büyüme ve gelişme eğrisini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailesinin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütün olarak görüyoruz.
Ezberi değil içselleştirmeyi, çok fazla bilgi yerine o bilgiyi kullanmayı, sadece akademik değil kültür, sanat, spor, bilim gibi yetkin birer birey olmalarına hizmet edecek önemli dallarda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim modelimiz, onların bireysel, kültürel, duygusal ve entelektüel gelişimleri için attıkları her adımda ellerinden tutmak en büyük motivasyonumuz.

Bir birey olarak kendini bağımsız ifade edebilmesinin ve seçim yapabilmesinin yanı sıra grubun bir üyesi olma ve grupla birlikte hareket edebilme becerisini kazanmalarına yardımcı olunur. Programımız her çocuğun özel ve farklı olduğu düşüncesinden yola çıkmıştır. Çocukların birey olarak kendi içlerindeki gelişimlerini takip ederek onların kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen, özgüveni yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, diğer bireylere ve görüşlerine saygılı, sorumluluk sahibi olmaları desteklenir. Okulumuzdaki her birim, yönünü ulusal değerlerle birlikte evrensel değerlere de dönmüş bireyler yaratmak için uğraş vermektedir.