Okulumuzda öğrencilerimizin tenefüs saatlerinde ve öğle aralarında faydalanabileceği lise ve ilkokul-ortaokul olmak üzere iki ayrı bilgisayar laboratuvarı:
Derslerde görsel olarak zenginleştirilmiş eğitim sağlayan 3D sınıfı
Her eğitim kademesinde kullanılabilen Akıllı tahtalar yer almaktadır.