VİZYONUMUZ

TED Isparta Koleji olarak tüm paydaşların onur duyduğu bir okul olmak

MİSYONUMUZ

1. Atatürk ilke ve devrimlerini, demokrat vatandaşlık ölçütlerini içselleştireceği ortamı oluşturmak,
2. Öğrencilerin kültürler arası farkındalığını arttırmak.
3. Sürekli öğrenen, yenilikçi bireyler yetiştirmek.
4. 21. Yüzyıl becerilerini kazandıran ortamları sunmak,
5. Öğrenci katılımını destekleyen, deneysel öğrenme ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştiren öğrenme ortamlarını sağlamak,
6. Tüm paydaşların;
a. Sorumluluk sahibi ( mesuliyet),
b. Güvenilir,
c. Adil,
d. Saygılı,
e. Yapabildiğinin en iyisini yapma,
f. Milli ve manevi değerlerinin içselleştirildiği, uygulandığı ve yaşatıldığı ortamları sağlamak.
7. Okulumuzda eğitim ve öğretim gören her bir öğrencinin akademik, kişisel, sosyal gelişimini ve mesleki rehberliğini sağlamak için bu alanlardaki gereksinimlerini saptayarak besleyen ortam oluşturmak.
8. Çağa uygun ve geleceği öngörerek her bir öğrencinin, “Bir Fikrim Var” diyerek yaratıcı olmasını sağlayacak kulüp ve atölyeleri kurmak,
9. Öğrencinin, güçlü yanlarını keşfetmesini sağlayarak, güçlü yanları aracılığıyla gelişmesi gereken yanlarını fark etmiş çok yönlü bireyler olarak ilerlemelerini desteklemek.
10. Atatürk tarafından, Türk Eğitim Derneğinin Tüzüğüne yazılan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler” maddesinden hareketle başarılı gençlere eğitim ve öğretim olanakları sağlayan okul olmak.