Lise öğrenciler için yeni bir sayfanın başlangıcı gibidir. Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde öğrenciler ergenlik döneminin de beraberinde getirdiği pek çok değişime aynı anda adapte olmaya çalışırlar. Çocukluktan gençliğe evrilen bu dönem içerisinde öğrencilerin en çok ihtiyacı olan destek alanlarının başında içerisinde bulundukları döneme ve yeni ortama uyum sağlama süreci gelmektedir. TED Isparta Koleji Lise Birimi olarak öğrencilerimizin bu dönemi en sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri ve liseye uyum sağlayabilmeleri için oryantasyon süreçlerini yönetmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Bununla birlikte yaşam boyu süren gelişim dönemleri içerisinde öğrenciyi bir bütün olarak değerlendirmekte ve bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine eşlik etmekteyiz. Bu noktada kişisel/sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik anlayışımız ile öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarına dokunan bütünsel bir hizmet vermekteyiz.
KİŞİSEL/SOSYAL REHBERLİK
Bu kapsamda ergenlik döneminin özelliklerini bilen, kendini tanıyan, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark edebilen, duygularını yönetebilen, olumlu benlik algısına sahip, özgüvenli, sınır koyabilen, gerektiğinde hayır diyebilen, karar verme ve problem çözme becerileri kuvvetli 21. yüzyıl öğrencileri olarak çok yönlü gelişebilen bireyler olmanın yanında sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal ve küresel sorunlara duyarlı, empati duygusu yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
EĞİTSEL REHBERLİK
Öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirebilmek, verimli ders çalışma yollarını etkin bir biçimde kullanabilen, zamanını etkin bir biçimde yönetebilen, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyen ve hedefleri doğrultusunda yolculuğunu tamamlayan, iç ve dış motivasyonunu sağlayabilen, kaygısını yönetebilen, araştıran, sorgulayan ve çok boyutlu düşünebilen bireyler yetiştirmekteyiz.
Üniversite Destek Programı (ÜDEP) kapsamında 12. sınıf öğrencilerimizle bireysel hedef görüşmeleri yapıyor, üniversite sınavına hazırlık sürecinde belirledikleri hedeflere ulaşmaları için öğrencilerimizin motivasyonlarını yüksek tutmaları noktasında onları destekliyor, eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda etütlere yönlendiriyoruz. Bu süreçte velilerimizi de bilgilendiriyor, öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için velilerimizle iş birliği yapıyoruz.
MESLEKİ REHBERLİK
Öğrencilerimizin bilinçli meslek ve kariyer tercihleri yapmalarını önemsiyoruz.
Kariyer Tekeri Programı
Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ‘’Kariyer Tekeri’’ programımız ile 9. Sınıfta 4 oturum, 10. Sınıfta 6 oturum ve 11. Sınıfta 8 oturum ile öğrencilerimiz kendilerini, meslekleri ve kendi kişilik özellikleri ile mesleklerin uyumunu keşfediyorlar.
Mesleki Gözlem
‘’Mesleki Gözlem’’ programımız ile öğrencilerimiz tercih ettikleri meslekleri yerinde ziyaret edip gözlem yapıyorlar.
Meslek Tanıtım Günü
‘’Meslek Tanıtım Günü’’ programımız ile birlikte tercih ettikleri meslek uzmanları ile okulumuzda bir araya gelip hem mesleği, çalışma şartlarını tanıyor hem de akıllarında o mesleğe dair olan tüm soruları sorma ve ilk ağızdan öğrenme fırsatı buluyorlar.
Üniversite Tanıtım Gezileri
Üniversite Tanıtım gezileri ile üniversite kampüslerini yerlerinde gözlemlerken, tercih edecekleri üniversiteler ve bölümler hakkında akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden bilgiler ediniyorlar.
Uluslararası Danışmanlık Ofisi
Yabancı Diller Zümresi iş birliği ile birlikte sadece Türkiye’deki üniversiteleri değil küresel anlamda yurt dışından pek çok üniversitenin öğrenci kabul koşulları ile ilgili bilgilendirme ve öğrenci portfolyosu oluşturma konusunda yönlendirmeler yapıyoruz.
VELiLERİMİZ
Öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek için veli bültenleri gönderiyor, veli seminerleri düzenliyor, randevulu bireysel veli görüşmeleri ile çalışmalarımıza yön veriyoruz.
PDR Birimi olarak öğrenciye en etkili şekilde ulaşabileceğimiz öğretmen, veli ve öğrenci üçgeni arasındaki iletişimin sağlıklı ilerlemesine önem veriyoruz.