Kayıt Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ

GİRİŞ

Okulumuza 2023-2024 eğitim-öğretim yılında anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenci kabul edilecektir.

Anasınıflarımıza ve 1.sınıflarımıza ön kayıt yaptıran öğrenciler, gözlem ve görüşme yoluyla değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanır.

2.sınıftan 10.sınıfa kadar ön kayıt yaptıran öğrenciler, gözlem ve PDR görüşmesi ve sınav yoluyla değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanır.

Kayıt yaptırmak isteyen velilerin öncelikle TED Isparta Koleji ilkokul, ortaokul ve lise müdür yardımcılarına giderek aday öğrenci başvuru formunu doldurması gerekir.

OKUL ÖNCESİ

Okul öncesine kayıt için, öğrencinin kayıt olacağı eğitim-öğretim döneminin 30 Eylül tarihi itibariyle 48 ayını doldurmuş öğrenciler alınır.

Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilir.

Aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor becerileri, dikkat ve algılama düzeyi açısından kayıt kabul komisyonu tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme sonucundan öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı velisine bildirilir.

Öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması halinde veli, okulumuza davet edilir.

İLKOKUL - ORTAOKUL

1.sınıflara MEB Mevzuatındakine uygun olarak kayıt şartını taşıyan öğrencilerin kaydı yapılır.

Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere okulumuz Kayıt kabul komisyonu tarafından gözlem ve görüşme için randevu verilir.

Aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor becerileri, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilir.

Değerlendirme sonucundan öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı velisine bildirilir. Kesin kayıt hakkı kazanmış ve muhasebe kaydını yaptırmış velilerimiz noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi için okula davet edilir.

2. sınıftan 8.sınıfa kadar olan başvurular için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından gözlem ve görüşme için randevu verilir.
Aday öğrenciler, gözlem, görüşme ve sınav yolu ile Kayıt kabul komisyonumuzun değerlendirmesi sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı velisine bildirilir. Öğrencinin kesin kayıt kazanması halinde veli, okulumuza davet edilir

LİSE ÖĞRENCİ KABUL VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

9.sınıf

-Bilim İnsanı Yetiştirme Programına 9.sınıfta LGS Sonucu ve PDR Öğrenci Tanıma Görüşmesine göre öğrenci kaydı alınır.

-Sonraki dönemlerde nakil ile başvurular kabul edilmez.

-Bilim İnsanı Yetiştirme Programının kontenjanı 20’dir. LGS 2023’te %0.0-%3’lük dilim arasından bilime ve teknolojiye ilgisi olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilir.

Anadolu Lisesi Programı

9.sınıflar

-Anadolu Lisesi Programına 9.sınıfta LGS Sonucu ve PDR Öğrenci Tanıma Görüşmesine göre öğrenci kaydı alınır.

-LGS’de %0-%15’lik dilim arasındaki öğrencilere TED Isparta Koleji Başarı Prosedüründe yer alan oranlara göre başarı indirimi uygulanır.

-LGS’de %25’lik dilim üzerinde yer alan öğrencilerin kaydı alınmaz.

– Başarı İndirimi kazanan adaylara kesin kayıt yaptırmaları için üç gün süre tanınır.

– Başarı İndirimi, TED Isparta Koleji Başarı İndirim Taahhütnamesinde belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlı olarak dört yıllık lise eğitimi süresince devam eder.

9. ve 10. Sınıf – Ara Dönem Nakil Başvurusu:

– 9. ve 10. sınıfa nakil başvurusunda bulunacak aday öğrenciler, LGS ve Akademik Değerlendirme Sınav Sonuçları birlikte değerlendirmeye alınır. Öğrencilere TED Isparta Koleji Başarı Prosedüründe belirtilen oranlarda başarı indirimi uygulanır.

-Öğrencilerle PDR Birimi tarafından Öğrenci Tanıma Görüşmesi yapılır.

– Tüm süreçlerini olumlu tamamlayan aday öğrenciler kontenjan doğrultusunda TED Isparta Koleji Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanır.

NOT: 11. ve 12. sınıfa diğer TED Okullarından nakil ile öğrenci kaydı yapılır. 11. ve 12. sınıflara başka okullardan nakil ile öğrenci kaydı alınmaz.

OKULA GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI HAKKINDA

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 5, 6, 7, 8. ve 9. SINIF DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN OKULA KABUL VE BURSLULUK SINAVI


Sınavın Amacı

TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı 15 Ocak 2022 Pazar günü uygulanacaktır.

2019-2020 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7,8 ve 9. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde bilişsel seviyelerini belirlemek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır.

Sınav Yeri : TED Isparta Koleji Kampüsü

Sınav Tarihi : 24 Şubat 2019 Pazar

Sınav Soruları

Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel becerileri ölçmeye yöneliktir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirildikten sonra TED Isparta Koleji tarafından ilan edilecektir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER

 • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
 • Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
 • Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
 • Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
 • Okul sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge (okulumuz muahasebesinden alınır)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi
 • TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
  Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Isparta Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.
  Atatürk

  Ansolon