TED Isparta Koleji Anaokulunda 48-72 ay aralığında eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitim, kişilik gelişiminin ve öğrenme süreçlerinin en değerli dönemidir. Tüm yaş gruplarında farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sağlandığı çok yönlü bir eğitim programını, güvenli bir öğrenme çevresi yaratarak, uygulamayı hedefleyen okulumuz; 4 ve 5 yaş grubu çocukları için tasarlanmış farklı öğrenme alanlarına sahiptir. Bu öğrenme alanları, giriş noktasından itibaren bahçe alanı, derslikler, yemekhane, kütüphane, İngilizce atölyesi, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, bilişim garajı atölyesi okul öncesi öğrencilerine özel planlanmıştır.

TED Isparta Koleji Anaokulunda eğitim anlayışımızın temelinde çocukların okulu sevmeleri, okulda eğlenceli ve etkin zaman geçirmeleri yer almaktadır. Bu temel düşünce çerçevesinde hazırlamış olduğumuz eğitim programı çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemekle beraber günlük yaşamda işlerini kolaylaştıracak öz bakım becerilerini ve alışkanlıklarını kazandırmayı da hedeflemektedir. Çocukların benlik kavramını geliştirmesine, kendisini ifade etmesine ve özdenetimini sağlamasına ve sorgulayan bir birey olmalarına fırsat tanıyan program; kazandıkları bilgi ve becerilerin farklı ortamlarda da kullanımını desteklemektedir.

Öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eklektik bir program oluşturulmuştur. Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla gelişimsel ihtiyaçlar çerçevesinde destekleyecek farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan da yararlanılmaktadır. Okulumuzda yapılan tüm etkinlikler, disiplinler arası yatay ve dikey ilişkiler kurularak planlanır, uygulanır.

Anaokulumuz sunduğu eğitim ortamı ve kullandığı program ile İlkokulun kazandırmaya çalıştığı tüm becerilere ve kazanımlara temel oluşturmaktadır. Okul aile işbirliği ile yürütülen bir eğitim sürecidir.

Eğitim programımız uygulanırken;
Yaratıcı Drama
Dans
Müzik
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Bilişim Garajı
Çocuk Yogası ve Pilates
Jimnastik
Satranç
Geziler ve Sosyal Etkinlikler
Kütüphane Etkinliği
Yoğun İngilizce Programı ile desteklenmektedir.