bedenegitimi

KULÜPLERİMİZ

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da yetkinlik kazanabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişmelerini destekleyebilmek için, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimize çok sayıda kulüp seçeneği sunmaktayız. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler, ulusal ve uluslararası pek çok faaliyetler ile desteklemekteyiz.
uyouı

Akıl Oyunları

Kulübümüz, her biri akıl oyunu formatörü olan 5 matematik öğretmeni tarafından faaliyet göstermektedir. Aklınıza gelen her türlü akıl oyunu öncelikle öğretmenlerimiz tarafında anlatılır, akabindeki derste ise öğrencilerin uygulama yapmasına imkan tanınır. Derslerde kulüp öğrencileri arasında ve lise kademesinden isteyen öğrenciler için çeşitli turnuvalar düzenlenir. Kulübümüz ayrıca akıl oyunları ile yakından ilgili öğrencilerimizi çeşitli yarışmalara hazırlar. Kulübümüz aynı zamanda Türk Zeka Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalara, Türk Beyin Takımı tarafından düzenlene Beyin Olimpiyatlarına, İl Gençlik Akıl Oyunları Turnuvalarına ve Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’na (URFODU) öğrencilerimizi hazırlamaktadır.
78472251_2526779990930629_8714511922306744320_n

Bilim ve Proje Kulübü

Bilim ve Proje Kulübümüz, öğrencilere bilimsel çalışma alışkanlığı, bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneği, seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırıp, problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğretip sözlü ve yazılı iletişim tekniklerini, yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla bilimsel ve deneysel çalışmalar yürütmektedir. Kulübümüzde öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında çalışma ve projeler meydana getirme gibi imkanlara sahiptir. Aynı zamanda Bilim ve Proje kulübünde Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerimiz rehberliğinde TUBİTAK Araştırma projeleri çalışmaları, Ulusal ve Uluslararası bilimsel yarışmalara hazırlık, yaratıcı bilimsel materyal hazırlıkları, çeşitli deneysel etkinliklerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
WhatsApp Image 2020-06-12 at 00.48.14 (1)

Robotik Kodlama Kulübü

Robotik ve Kodlama kulübümüzde öğrencilerimizin problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmesi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmesi, en kısa ve en kalıcı çözüm önerilerini sunabilmesi hedeflenmektedir. Algoritma kavramı ile her şeyin belirli bir düzen çerçevesinde ve belirli bir sıra halinde gerçekleştiğini algılatmak amaçlanmaktadır. Kulüp içeriğinde STEM&Maker uygulaması dahilinde Scratch ve Arduino programlama dilleri kullanılarak Ardunio ve S4A teknolojileri ile robotik çalışmaları yapılmaktadır.
IMG_1489

Müzik Kulübü

Müzik kulübümüzde, öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlığı kazandırmayı, koro ve orkestra çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında farklı müzik türlerine ait söyleşiler, atölyeler, konserler düzenleyip bünyesinde bulundurduğu çeşitli müzik grupları üyelerinin müzikal becerisini arttırmayı, okul içinde ve dışında performanslar sergileyerek TED Isparta Koleji’nin ve Müzik Kulübü’nün sanatsal faaliyetlerini üst sıralara taşımayı hedeflemektedir.
2

Journal Kulübü

Journal kulübümüz, görevli araştırmacı öğrencilerimizin dönem içerisinde gerek okul, öğretmen ve öğrenciler gerekse Isparta, Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili araştırma ve haber yaptıkları etkin bir öğrenci kulübüdür. Standart bir gazetede bulunan tüm birimler görev dağılımı ile öğrencilere dağıtılan kulübümüzde öğrenciler yetenek ve ilgilerine göre spor, magazin, ekonomi, bulmaca, teknoloji vs gibi dallara ayrılmaktadırlar. Öğrenciler, her hafta Kulüp saatinde daha öncesinden yapılan görev dağılımına göre derledikleri haberleri düzenleyip dönem içi çıkacak dergi için editör arkadaşlarının ve kulüp öğretmenlerinin onayına sunduktan sonra yapılan çalışmalar bir havuzda toplanarak belirli aralıklar ile basıma çıkmaktadır.
hgh

Tiyatro Kulübü

Tiyatro Kulübümüz, öğrencilerimize tiyatroyu sevdirmeyi ve drama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında ilimizdeki ve çevre illerdeki kültür sanat etkinliklerini de yakından takip etmekte, ilimize gelen tiyatro oyuncularından tiyatroya dair bilgiler almaktadır. Öğrencilerimizin sanatla iç içe, ilgi ve yeteneklerini gösterebilecekleri alanlar yaratmak kulübümüzün asıl hedeflerini oluşturmaktadır. Okul içinde "Öğretmenlerimizin Benzerleri Ünlüler" , konservatuar öğrencilerinin uyguladıkları eğitimler ya da uzaktan eğitim sürecinde 19 Mayıs Bayramı'mız için hazırlanan "Yabancıların Gözünden Atatürk" adlı drama gibi etkinliklerle kulüp öğrencilerimizi aktif hale getirmekteyiz.
WhatsApp Image 2020-06-12 at 00.47.20 (1)

WEB Tasarımı Kulübü (Photoshop)

Günümüz teknolojileri arasında web tasarım önemli bir iletişim aracıdır. Yıl içerisinde bir web sayfasını bütün bileşenleri ile birlikte inşa edip mobil cihazlarla entegreli sayfaların tasarımı uygulamalı şekilde işlenmektedir. Öğrencilerimizi dijital dünyanın tüketim kanadından çıkararak üretim tarafına yönlendirmeyi hedefleyen bu kulübümüzde, kendilerine ait web sayfaları oluşturmalarını sağlıyoruz.
oıu

Felsefe ve Sosyolojik Düşünce Kulübü

Kulübümüzde, felsefe ve sosyoloji konuları üzerine merak uyandırmak, var olan merakı geliştirerek genel ve ileri derece kavram ve konulara değinmeyi amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin kendilerini, toplumu, çevrelerini, dünyayı kendi gözüyle görebilme yeteneklerini, araştırıcı ve eleştirel zihinsel faaliyetlerini geliştirmelerini hedefler. Kulüp etkinlikleri ile öğrencilerin gönüllü girişimlerine dayalı olarak ders dışı felsefi, sosyolojik ve multidisipliner alanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirmelerini teşvik edilmektedir.
Hollanda

MUN (Model United Nations)

MUN Kulübümüz, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferansları temsi etmektedir. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadırlar. Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadırlar. Dünyanın farklı şehir ve ülkelerinden gelen delegeler için iletişim dili İngilizcedir. MUN Konferanslarında üretilen sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler’e gönderilmektedir. MUN Konferanslarına katılan delegeler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılırlar. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekte ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu konferanslara yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere pek çok okuldan davetler almaktayız.
kj

English Drama Club

Kulübümüz, eğlenceli drama etkinliklerini dil öğrenme sürecine dahil edip bu bağlamda 9,10 ve 11. sınıflarda farklı düzeylerde İngilizce düzeylerinde öğrenim gören, dans ve oyunculuğa ilgi duyan tüm öğrencilerimizi kapsamaktadır. Kulüp üyelerinin yıl boyunca yapılması planlanan etkinlik ve çalışmalarla akademik açıdan İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, aktif olarak katılacakları drama oyunları ile özgüven, takım çalışması, toplu hareket etme, topluluğa karşı güven duygusu geliştirme, hayal gücünü kullanma ve yaratıcılık, çözüm odaklı düşünebilme, kendini ifade edebilme ve topluluğa hitap edebilme gibi kişisel gelişim alanlarında da olumlu davranışlar geliştirmeleri hedeflenmektedir.
FullSizeRender

Karakalem Kulübü

Görsel sanatların en temel yapı taşlarından olan karakalem çalışmaları, farklı renkler yerine aynı rengin farklı tonları kullanılarak (valör) oluşturulan, resme boyut kazandırılan çizimlerdir. Kulübümüzde öğrencilerimizle kurşun kalem, füzen, hamur silgiler vb. malzemeler kullanılarak temel perspektif bilgileri, tonlama, natürmort, manzara ve portre çalışmaları donanımlı öğretmenlerimiz rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Çeşitli tekniklerle yapılan çalışmalar yılsonunda sergilerimizde yer almaktadır.
ted03

3 Boyutlu Tasarım ve Modelleme Kulübü