TED ISPARTA KOLEJİ YKS HAZIRLIK SÜRECİ
ÜDEP (ÜNİVERSİTEYE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI)
11 ve 12. sınıf öğrencilerine uygulanan YKS’ye hazırlık programıdır.
ÜDEP, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sürecinde akademik ve rehberlik çalışmalarının düzenlenmesi, planlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır.
ÜDEP çalışmaları kapsamında yapılan deneme sınavlarının sonuçlarına göre elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler öğrenme hızlarına göre dinamik sınıflara ayrılmaktadır. Sayısal ve eşit ağırlık sınıflarında da öğrenciler için Matematik branşında dinamik sınıflar oluşturulmuştur.
ÜDEP programı yıl boyunca:

11. Sınıflarda;
-Hafta içi 35 ders AYT, 10 ders TYT
-Hafta sonu Etütleri
(Soru çözümleri, bireysel ve grup çalışmaları)
Her ay YKS Deneme Sınavları
(8 TYT, 8 AYT )
12. Sınıflarda;
-Hafta içi 25 ders AYT, 16 ders TYT
-Hafta içi 4 ders etüt
(Soru çözümleri, bireysel ve grup çalışmaları)
Her Cumartesi YKS Deneme Sınavı
(30 TYT, 30 AYT)

ÜDEP KAMPLARI
-Haziran TYT Kampı 2 hafta 70 ders TYT
-Ağustos AYT Kampı 3 hafta 75 ders AYT
-Ocak AYT Kampı 1 hafta 25 ders AYT
-Mayıs YKS Kampı 4 hafta Seri Denemeler
-Soru çözümü, bireysel ve grup etütleri

12.sınıflarda uygulanan Genel Merkez YKS Sınavları TED Okulları öğretmenlerinin katılımıyla oluşturulan soru komisyonları tarafından konu kısıtlı olarak hazırlanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından öğrencilerin bu sınavlardaki kazanımları değerlendirilmekte ve etüt programları planlanmaktadır. Bunun dışında 12. sınıflar her cumartesi dönüşümlü olarak Kurumsal Dış Yayınlar ve Türkiye Geneli YKS sınavları ile farklı soru türleri görmekte ve sınav yönetimi konusunda deneyim kazanmaktadırlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından sınav sonuçlarına göre her bir öğrencimiz için bireysel takip analiz programı geliştirilerek öğrencilerin akademik süreçleri somut olarak takip edilmektedir.

Öğrencilerimizin doğru ve planlı bir YKS süreci ilerletebilmeleri adına akademik sürecin yanında rehberlik çalışmalarına da yer verilmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz tarafından öncelikle öğrencilerimizle birlikte 5 ana meslek ve üniversite hedefi belirlenmektedir. Belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencilerin akademik takipleri yapılmakta ve hedefleri güncellenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte yapılan grup çalışmalarında YKS Sitemi tanıtımı, YÖK Atlas Sistemi Tanıtımı, Bölüm ve Hedef Net Belirlemeleri, Test Çözme Teknikleri, Zaman Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır. Sınavı yönetebilmenin öğrencinin kaygı düzeyi ile doğru orantılı olması dolayısı ile öğrencilerimizle birlikte Kaygı Yönetimi çalışmalarına önem verilmekte ve gruplar halinde sınav öncesinde, sınav anında ve sınav sonrasında kaygıyı doğru yönetebilmenin yolları öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. Gevşeme ve Nefes egzersizleri ile bedeni doğru anlama ve yönetebilme çalışmalarına yer verilmektedir. Tüm bunların yanında öğrencilerimizin motivasyonlarını sağlayabilmeleri için çeşitli aktiviteler ile öğrencilerimizi desteklemekteyiz.