ANAOKUL VE İLKOKUL OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

World Animal Day
13 Ekim 2021
P4C eğitimiyle, düşünen ve sorgulayan bireyler hedefliyoruz.
23 Kasım 2021
World Animal Day
13 Ekim 2021
P4C eğitimiyle, düşünen ve sorgulayan bireyler hedefliyoruz.
23 Kasım 2021

T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL TED ISPARTA ANAOKULU – İLKOKULU
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI
DUYURU VE GÜNDEM
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Özel TED Isparta İlkokul Müdürlüğü Okul
Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 17.15’de, yeterli çoğunluk
sağlanamadığı durumda ise 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 17.15’de çok amaçlı salonda
yapılacaktır.
Okul Aile Birliği Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği
Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler,
toplantıya katılmanızı rica ederim.
Saygılarımızla,
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül BAYKUL
ÖZEL TED ISPARTA ANAOKULU – İLKOKULU
2021-2022 OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Açılış ve Yoklama,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Açık oylama ile veli üyeleri arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçiminin yapılması,
4. Okul Müdürü Hüseyin Avni ŞATAF’ın açılış konuşması,
5. 2020-2021 Okul Aile Birliği Başkanı Ayşegül BAYKUL’un konuşmaları,
6. Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının okunması,
görüşülmesi ve ibra edilmesi.
7. Yönetim ve denetleme kuruluna asıl ve yedek olarak liste halinde oylanarak seçim
yapılması,
 Yönetim Kuruluna veliler arasından 5 asıl 5 yedek üye seçiminin açık oylamayla
seçilmesi,
 Denetim Kuruluna; Öğretmenler Kurulu tarafından seçilen 2 asil öğretmen
(Şükraniye DANACI – Tuğba NAMAL) üye ve 2 yedek öğretmen ( Züleyha DİNÇNeslihan UÇAK) üye dışında veliler arasından 1 asil ve 1 yedek üyelerin açık
oylamasıyla seçilmesi,
8. 2021-2022 eğitim – öğretim yılı tahmini bütçenin görüşülmesi,
9. İhtiyaçların giderilmesinde Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış


Ansolon