TED Isparta Kolejinde öğretim programlarının yanı sıra, öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik kültürel, sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda tüm olanaklar sağlanır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar, öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılır.