Lise Beden Eğitimi ve Spor derslerimizde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Programları’na paralel olarak,
Dünyada ve Türkiye’de sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması,
Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket, bilgi ve becerilerinin geliştirmesi ve bu becerileri alışkanlık haline getirmesi,
Türk spor tarihinde başarılı olmuş sporcuları tanıması,
Sportif etkinlikler yoluyla spor kültürü edinmesi spora özgü kuralları bilgi ve becerileri uygulayabilmesi ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilmesi,
Milli bayramların ve törenlerin anlamını ve önemini kavrayarak bu kutlamalara katılmaya gönüllü olması,
Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin sporla ilgili düşüncelerini özümsemesi,
Spor organizasyonlarına katılım yoluyla spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetişmeleri,
Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak durması,
Spor alanında faaliyet gösteren meslek grupları hakkında bilgi sahibi olması,
Dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve ritim becelerini geliştirmesi hedeflenmektedir.
Lisemizde sportif faaliyetler bazında;
Futsal Erkek Takımı
Voleybol Kız Takımı
Basketbol Erkek Takımı
Masa Tenisi Kız/Erkek Takımı
Yüzme Kız Takımı
Oryantiring Kız/Erkek Takımı
Satranç Takımı (Karma)
yer almaktadır.