Yaşamın her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşama , ekonomik gelişmeyi sürekli kılma , çevreyi bozulmadan tutma , üretimin kalitesini ve miktarını artırmada önemli bir yer tutan biyoloji bilimi, canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

1. Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
2. Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
3. Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları,
4. Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
5. Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları, 6. İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
7. Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
8. Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,
9. Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
10. Sosyobilimsel konular (bilimle ilişkili tartışmalı sosyal konular) hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeleri,
11. Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
Bunları sağlamak amacıyla, okulumuz Biyoloji Bölümü öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen farklı müfredat kapsamlarında biyoloji dersi verilmektedir:
· Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Programı
· Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)
Uygulanan müfredat programlarıyla,
– Derslerde işlenen konular; interaktif sunumlar, deneyler ve internet desteği ile pekiştirilir. Biyoloji bilimindeki son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması sağlanır.
-Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanır.
-Haftalık ve günlük verilen ödevler ile öğrenmeler pekiştirilir.
-Uygulanan Kazanım Değerlendirme sınavları ve yazılı sınavlar ile hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin bilgiye ait dönütler alması sağlanır.
-Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğiyle proje çalışmalarını sürdürür ve geliştirdikleri projelerin okulumuzun desteğiyle yarışmalara katılımı sağlanır.
-MEB’in öğretim programına bağlı olarak TYT, AYT çalışmaları yapılır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanarak sağlanır.