İnsan olmanın erdemi ve haysiyeti, yaratılış maksadına uygun bir hayat tarzını seçmesine bağlıdır. Kalp kırmayan, vatanına, milletine ve Rabbine karşı sorumluluklarının idrakinde bir insan hiçbir kavganın ve huzursuzluğun kaynağı olamayacağı gibi kendi içinde de vicdani huzur ve mutluluğu ile çevresine pozitif enerji yayacaktır. Pozitif enerji yayan insanlar da “kırık cam teorisinde” olduğu gibi bu defa olumlu manada başka mutlulukların kaynağı olacaktır. Bu sebeple ruhî doyum, insanın en fazla ihtiyaç duyduğu bir husustur. Ruhunu ve vicdanını doyuramayan insan kadar tehlikelisi yoktur. Aklının ve kalbinin yerine nefsinin, geçici zevklerinin peşinden koşan bir insan, atom bombası kadar tehlikeli olabilir. Çünkü sadece kendine değil çevresine de tesirini uzun yıllar gösterecek büyük zayiatlar verebilir. Bu sebeple insan ruhuna hitap eden bir eğitim vermek sadece kişinin kendi huzuru için değil, toplumun da mutluluğu için elzemdir.
TED Isparta Koleji olarak Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi okulumuz bünyesinde yapılandırıcı öğretim modeli, çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli gibi yaklaşımlar dikkate alınarak işlenmektedir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programıyla öğrencilerin;

İslam dininin temel kaynaklarını tanımaları,
Dinî ve ahlaki kavramları tanımaları ve bunlar arasındaki ilişkileri fark etmeleri,
Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemeleri,
İslam dininin inanç ve ahlak esasları arasındaki ilişkiyi analiz etmeleri,
İslam dininin kültürümüz, dilimiz, sanatımız, örf ve geleneklerimiz üzerindeki etkisini fark etmeleri,
Yaşayan dünya dinlerini tanımaları,
Farklı din, inanç ve yorumlara saygı duymaları amaçlanmaktadır.