“Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”
SOKRATES
TED Isparta Koleji olarak felsefe dersi ile öğrencilerimizin; sorgulama yapmalarını, farklı fikirlere saygı duymalarını, tartışma kültürü edinmelerini, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip olmalarını, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkındalığına ulaşmalarını hedefliyoruz.
Felsefe dersiyle öğrencilerimizin;
Felsefe bilimine özgü terimler hakkında bilgi sahibi olmalarını,
Felsefenin bireysel ve toplumsal rolü ile ilgili yorum yapabilmelerini,
Felsefe tarihi boyunca insan düşüncesinin ortaya koyduğu problemleri ve bunlara ilişkin çözümleri ana hatları ile değerlendirmelerini,
Felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık oluşturmalarını,
Felsefi akıl yürütme becerilerini kullanarak felsefi sorulara verilen cevapları analiz etmelerini,
Felsefenin güncel hayatla ilişkisi hakkında değerlendirmede bulunmalarını,
Düşüncelerini ifade ederken kavramları doğru ve yerinde kullanabilmelerini, ifade ettiği düşüncelerin tutarlı olmasına özen göstermelerini amaçlıyoruz.
Derslerimiz, iş birlikli çalışma, bağımsız düşünme, fikir paylaşma ve soru sorma davranışlarının kazandırılmasına yönelik etkinliklere dayanır. Bu amaçla sunu yöntemi, problem çözme ve eleştirel düşünme, beyin fırtınası, Sokrat düşünme yöntem ve teknikleri kullanılır.
TED Isparta Koleji olarak felsefe dersinde öğrencilerimizin önce kendi hayatlarını tanıyabilmelerine, temel değerleri benimsemelerine, ön yargıdan uzak durmalarına, farklı düşüncelere saygı duymalarına, özgür ve çok yönlü düşünmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin ülkemizde ve dünyada gerçekleşen olaylar ile ilgili farkındalık kazanmalarını ve düşünce dünyalarını geliştirmelerini amaçlıyoruz.