“Hayat, bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmek zorundasınız.”
Albert Einstein
Fizik bilimi evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Fizikteki gelişmelerle birlikte gelişen teknoloji de insanlığın gelişimi ve evrenin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Fizik Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;
Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları,
Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamaları,
Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmaları,
Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri, problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları,
Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve/veya durumlarla ilişkilendirmeleri,
Fizik biliminin, toplumsal hayata, ekonomiye ve teknolojiye etkisini fark etmeleri,
Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,
Bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini, hayatın her alanında kullanabilmeleri,
Farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyo bilimsel olaylarla ilgili çıkarımda bulunmaları,
İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri,
Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları,
Medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının bilime yön veren fikir ve çalışmalarını yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Bunları sağlamak amacıyla, okulumuz Fizik öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen farklı müfredat kapsamlarında fizik dersi verilmektedir:
Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Programı
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)
Uygulanan müfredat programlarıyla,
Derslerde işlenen konular; interaktif sunumlar, deneyler ve dijital platformi ile desteklenir. Fizik bilimindeki son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması sağlanır.
Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanır.
Haftalık ve günlük verilen ödevler ile öğrenmeler pekiştirilir.
Uygulanan Kazanım Değerlendirme sınavları ve yazılı sınavlar ile hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin bilgiye ait dönütler alması sağlanır.
Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğiyle proje çalışmalarını sürdürür ve geliştirdikleri projelerin okulumuzun desteğiyle yarışmalara katılımı sağlanır.
MEB’in öğretim programına bağlı olarak TYT, AYT çalışmaları yapılır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanarak sağlanır.