Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere hayatımızda yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı matematik öğretiminde öğrencilerimize;
1. Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirmelerini,
2. Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmalarını,
3. Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmalarını,
4. Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerini,
5. Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımalarını,
6. Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmalarını amaçlamaktayız.
Bu amaçlar ile derslerin içeriğini, öğrencinin merkezde ve aktif olduğu aktif öğrenme yaşantıları ile planlamaktayız.
Öğrencilerimizin matematiğe dokunmasını sağlamak amacıyla “Matematik Atölyemizi” 2018-2019 yılında kurarak öğrenci proje ve çalışmaları ile atölyemizi zengin materyaller ile donatmaya devam ediyoruz. Her biri Akıl ve Zeka Oyunları Formatörü olan zümre öğretmenlerimiz ile atölyemizde Akıl ve Zeka oyunları ile öğrencilerimizin analitik düşünme ve strateji geliştirmelerine destek oluyoruz
Matematiksel düşünme becerilerini performansa dönüştürmek amacıyla bir çok uluslararası ve ulusal yarışmalara katıldık. Bu yarışlardan URFODU Bilimsel temelli bilgi yarışmalarında bir çok öğrencimiz 1.,2. Ve 3. Derece diploma almaya hak kazanırken 3 altın madalya ile öğrencilerimiz ile onur duyduk. Her yıl düzenlenen Türk Zeka Vakfı Liselerarası Zeka Oyunları Yarışmasının daimi katılımcısı olarak İl ve Bölgede ilk üçte dereceler elde ederek Türkiye finallerine katıldık. Ted Okulları Liselerarası Matematik Yarışmasında bireyselde ikincilik ve üçüncülük, okul başarı sıralamasında ikincilik elde ettik.