BİLİŞİM VE KODLAMA

Öğrenim sürecinin ilk yıllarından itibaren bireylerin teknolojik araç-gereçleri kullanarak bilgi-işlemsel düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır. Anaokulu 4 ve 5 yaş düzeyinde uygulanan Bilişim Teknolojileri dersi ile öğrencilerin teknolojiyi etkili ve amacına uygun olarak kullanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun görsel materyaller ve çoklu ortam araçları tercih edilerek kalıcı öğrenmeler sağlanmakta, teknolojiyi bilgiye ulaşma aracı olarak görmeleri hedeflenmektedir. Ders kapsamında uygulamaya yönelik olarak geçekleştirilen robotik kodlama, takım çalışması, eleştirel ve sorgulayıcı düşünmelerini sağlayan etkinlikler ile gelecekte teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmaları hedeflenmektedir.

BİLİŞİM GARAJI

Öğrencilerimiz için deneylerle konu anlatımı bilim eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilişim Garajı derslerimizde amacımız; öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır. Programımız yıllık programımıza uygun olarak, öğrenci bazında ayrıntılı materyaller kullanılarak uygulanmaktadır