Görsel Sanatlar

Görsel sanat etkinliklerinde, öğrencilerimizin estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturmaları, küçük kas becerilerinin gelişmesi, el-göz koordinasyonları sağlayabilmeleri, yaratıcı düşünebilmeleri, algılama ve fark edebilme becerilerinin gelişmesi sağlamaktadır.

Okulumuzda uygulanan görsel sanatlar etkinliklerinde ulusal ve evrensel sanatçılar ve önemli eserleri tanıtılarak, günümüz sanatı ve sanatçısı hakkında bilgi verilir. Bu bilgiler ışığında çocukların özgün ürünler yaratmasına imkan sağlanır. Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar okul panolarında sergilenir
Atatürk

Ansolon