TED Isparta Kolejinde Kendine Güvenen Bireyler Yetişiyor!

TED Okulları 20.Müdürler Toplantısı
6 Aralık 2021
TAM EĞİTİM BURSU SINAVI
6 Aralık 2021
TED Okulları 20.Müdürler Toplantısı
6 Aralık 2021
TAM EĞİTİM BURSU SINAVI
6 Aralık 2021


Eğitim Bilimci ve Yazar Dr. Özgür Bolat tarafından yürütülen Dove Özgüven Projesin’e Rehberlik ve Kariyer Planlama dersinde 9. sınıflarımız da dahil oldu.

Zoom üzerinden Psikolojik Danışman Kemal Ergin bu çalışmada sınıflarımıza konuk oldu.

Bu derste
– medya, filmler, diziler vs. gibi çeşitli araçlarla topluma dayatılan ideal görünüm kalıpları,
– bu ideal görünüm kalıplarının kaynakları,
– tek tip ideal görünüm şablonlarının yarattığı baskı,
-bu baskıyla nasıl mücadele edileceği,
– güzellik kavramının tarih boyunca nasıl manipüle edildiği,
– bu manipülasyonlarda geleneksel ve sosyal medyanın rolü
gibi birçok konu üzerinde duruldu.

Bu çalışmada
– öğrencilerin, kendilerini diğerleriyle nasıl karşılaştırdıkları, bu karşılaştırmanın olumsuz sonuçları ve bu duruma karşı ne yapabileceklerine dair bilgi sahibi olmaları
– özgüveni, toplumun ve medyanın dayattığı “dış güzellik” kavramı üzerine değil; kendi hedefleri, yetenekleri ve kişilikleri üzerine inşa eden bireyler yetiştirmek için farkındalık kazandırmak amaçlandı.


Ansolon