Mesleki Gelişim Programı

Yabancı Dil Destek Programımızda Aşure Etkinliği
26 Ağustos 2022
Mesleki Eğitim Seminerleri!
26 Ağustos 2022
Yabancı Dil Destek Programımızda Aşure Etkinliği
26 Ağustos 2022
Mesleki Eğitim Seminerleri!
26 Ağustos 2022

TED Isparta Koleji’nde öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik ölçme değerlendirme yaklaşımları uygulanacak!

Lise Müdür Yardımcısı Gülin Özkan, Mesleki Gelişim Programı kapsamında öğretmenlerimize Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar sunumu yaptı.

TED Üniversitesi Eğitim Yönetiminde yüksek lisans eğitimi alan Özkan, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmek için sınıf içi ve sınıf dışında uygulanabilecek performansa dayalı durum belirlemeye yönelik bilgilendirmeler yaptı.

Sunumun ardından öğretmenler atölye çalışmasında zümreleriyle birlikte belirledikleri kazanımlara yönelik performans görevi yazdılar ve dereceli puanlama anahtarı oluşturdular.


Ansolon